Wij bieden
   
1.  Interim management
2.  Analyse van uw medewerkers met behulp van Profile Dynamics®
3.  Trainingen
 
De vraagstelling met betrekking tot interim management kan betrekking hebben op een tweetal zaken:
A.  professionaliteit;
B.  aanpak van veranderingen,
 
Professionaliteit
  U verkeert als ondernemer in onzekerheid over de vraag of de huidige aanpak toereikend is voor een bepaald gebied.
Vragen als: Is ons werkproces voldoende geoptimaliseerd? Voldoet onze verkooporganisatie nog aan de huidige (markt)eisen?, borrelen bij u naar boven. De onzekerheid richt zich dan op de bedrijfsvoering van de onderneming of afdeling. In dat geval heerst er onzekerheid ten aanzien van de strategische ontwikkeling van het bedrijf. Een adviseur kan u voorspiegelen of uw vrees terecht is en zo nodig veranderingsmogelijkheden aangeven.
  Aanpak van veranderingen
  Zoals het een ondernemer betaamt weet u al in welke richting moet worden gezocht naar een oplossing. Maar ondanks uw ideeën kan het toch zo zijn dat u onzeker bent over de haalbaarheid, uitwerking en consequenties van de uitgezette lijn. De vragen wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren lopen door elkaar. De adviseur kan de uitwerking en de verandering in een proces of project vormgeven.
  Analyse van uw medewerkers met behulp van Profile Dynamics®
  Met PD krijgt u inzicht in drijfveren en voorkeursgedrag van mensen. Dat inzicht is nodig om medewerkers goed te kunnen coachen. Het kan ook nodig zijn om evenwichtige projectgroepen te formeren. Medewerkers met op elkaar afgestemde drijfveren kunnen goed samenwerken.
Meer informatie hierover vindt u hier.
 
Trainingen
  Vanwege onze kennis op gebieden zoals Regie(voering), Emoties (waar onder Agressie), Samenwerken, Communicatie, geven wij diverse trainingen. Kijk voor actuele informatie hier.
» Terug naar boven